Dobrodošli na stranice Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije

separator

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA SPLITA

BR. NAZIV GRAFIKE PDF
1. Korištenje i namjena prostora (neslužbeni pročišćeni prikaz) pdf
2. Javna namjena pdf
3a. Promet pdf
3b. Pošta i telekomunikacije pdf
3c. Energetski sustav pdf
3d. Vodoopskrbni sustav pdf
3e. Odvodnja otpadnih voda pdf
4a. Uvjeti korištenja pdf
4b. Urbana pravila (neslužbeni pročišćeni prikaz) pdf
4c. Detaljni planovi (neslužbeni pročišćeni prikaz) pdf
4d. Važeći planovi (neslužbeni pročišćeni prikaz) pdf

RELEVANTNI ČLANCI IZ SLUŽBENIH GLASILA 

BROJ  PDF

55/14 (pročišćeni tekst)

pdf