Dobrodošli na stranice Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije

separator

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA KAŠTELA

BR. NAZIV GRAFIKE PDF
 1.  Korištenje i namjena površina  pdf
2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti pdf
3a.0 Promet - podjela na listove pdf
3a.1 Promet pdf
3a.2 Promet pdf
3a.3 Promet pdf
3a.4 Promet pdf
3a.5 Promet pdf
3b. Pošta i telekomunikacije pdf
3c. Energetski sustav pdf
3d. Vodoopskrba pdf
3e. Odvodnja pdf
4a. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora pdf
4b. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora pdf

RELEVANTNI ČLANCI IZ SLUŽBENIH GLASILA 

BR. TEKST
2/06
 pdf
 2/09   pdf
 2/12  pdf
14/19  pdf
17/19  pdf