Dobrodošli na stranice Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije

separator

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SEGET

 BR.  NAZIV GRAFIKE  PDF
 1.  Korištenje i namjena prostora pdf 
 2.1.  Promet pdf 
2.2.  Pošta i telekomunikacije pdf 
2.3.  Energetski sustav pdf 
2.4.  Vodnogospodarski sustav pdf 
3.1.  Područja posebnih uvjeta korištenja, Područja posebnih ograničenja u korištenju  pdf 
3.2.  Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, Područja primjene planskih mjera zaštite pdf