Dobrodošli na stranice Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije

separator

Temeljem odredbe članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), o b a v j e š t a v a se javnost da je temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 40/16) započela izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07, 9/13 i 147/15).

Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije donijela je Skupština Splitsko-dalmatinske županije na 28. sjednici održanoj 31. ožujka 2016. te je objavljena u Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije u broju 40. od 31. ožujka 2016..