Dobrodošli na stranice Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije

separator

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA SINJA

BR. NAZIV GRAFIKE PDF
 1.  Korištenje i namjena površina pdf
2.1. Promet pdf
2.2. Elektroničke komunikacije i energetski sustav pdf
2.3. Vodoopskrba pdf
2.4. Odvodnja otpadnih voda pdf
3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja pdf
3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju pdf
3.3. Područja posebnih mjera uređenja i zaštite pdf
3.4. Mjere zaštite u slučaju velikih nesreća pdf