Dobrodošli na stranice Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije

separator

GRAĐEVINSKA PODRUČJA GRADA OMIŠA

Screen Shot 2017 08 08 at 13.31.21

 Br.  NASELJE  BROJ GRAFIKE
 1. Blato na Cetini 47, 48, 49, 50, 77, 78, 81, 82, 83, 8485, 113 i 114
 2. Čelina 150
 3. Čišla 97, 98, 100, 101 i 103
 4. Donji Dolac 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 26, 29 i 30
 5. Dubrava  23, 24, 25, 53, 54 i 57
 6. Gata 64, 90, 93, 94 i 97
 7. Gornji Dolac  36, 38, 40, 65, 66, 68, 69, 71 i 72
8. Kostanje 115, 116, 116a, 137, 140 i 141
9. Kučiće 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139 i 142
10. Lokva Rogoznica

150, 151, 152, 153, 154 i 156 

11. Marušići

160 i 163

12. Mimice

154, 156, 157, 158, 159 i 160

13. Naklice

89, 90, 91 i 92

14. Nova Sela

21, 22, 38, 41, 42, 45 i 46

15. Omiš i Borak 92, 95, 96, 99, 119, 120, 121, 123 i 126
16.  Ostrvica 100 i 103
17.  Pisak 162, 164, 165, 166 i 167
18.  Podašpilje 125128, 130 i 131
19.  Podgrađe 116a, 141, 144, 145, 146 i 147
20.  Putišići 32
21. Seoca 109, 110, 111 i 112
22. Slime 143, 146, 147, 162 i 166
23. Smolonje 107, 108, 132 i 133
24.  Srijane 15, 16, 17, 18, 19, 32, 33, 34, 35, 36 i 37
25.  Stanići 123126, 127, 149 i 150
26. Svinišće 131, 134135
 27.  Trnbusi 40, 43, 44, 7073, 74, 75, 76, 78, 79 i 80
 28.  Tugare 5152555686878889 i 91
29. Zakučac 93, 95 i 96
30. Zvečanje 103, 104, 107, 128 i 132

Izvor: Dopune PPUG Omiša 4 - Građevinska područja 2016 i SHEMA - Dopune PPUG Omiša 2016.