Dobrodošli na stranice Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije

separator

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA IMOTSKOG

BR. NAZIV GRAFIKE PDF
1. Korištenje i namjena površina pdf
2.1. Promet pdf
2.2. Pošta i telekomunikacije pdf
2.3. Energetski sustav pdf
2.4. Vodnogospodarski sustav - Korištenje voda pdf
2.5. Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih voda pdf
3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja pdf
3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju pdf
3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite pdf