Dobrodošli na stranice Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije

separator

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA STAROG GRADA

BR. NAZIV GRAFIKE PDF
1. Korištenje i namjena prostora pdf
2. Infrastrukturni objekti i mreže pdf
3.1. Uvjeti korištenja i zaštita prostora pdf
3.2. Ekološka mreža pdf