Dobrodošli na stranice Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije

separator

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SELCA

 Br.  NAZIV GRAFIKE  PDF
1.

 Korištenje i namjena površina,

 Infrastrukturni sustavi i mreže - Promet

pdf
 2.1.

 Infrastrukturni sustavi i mreže - Energetski sustav

 Elektroenergetika, pošta i telekomunikacije

pdf 
2.2.

 Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski sustav

 Vodoopskrba i odvodnja

pdf 
3.1.

 Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja - Područja primjene posebnih ograničenja u korištenju

pdf 
3.2.

 Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

pdf